News

Nieuwe Website

We hebben een nieuwe website! Een nieuwe look om je nog meer mee te nemen in wat wij het vavavoom gevoel noemen. Een gevoel beschrijven...

Westfield Centro

Onlangs benaderde Westfield Centro SESSIBON om een fashion event te organiseren. Hun expliciete verzoek was om -in tegenstelling tot wat gebruikelijk is- naast aandacht voor...

A+A Fashion Show

We hebben een geweldig evenement gehad op het gebied van veiligheid, beveiliging en gezondheid op het werk. We willen ook alle deelnemende merken bedanken voor...